Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe odnoszą się do ubezpieczenia mienia czy też odpowiedzialności cywilnej. Są one rzecz jasna regulowane prawem, a dokładniej rzecz biorąc według artykułu 821 kodeksu cywilnego.