Organy paszportowe

fartuch foliowyJeżeli ktoś kto składa wniosek o wydanie dokumentu w postaci paszportu, uzyskuje odmowę w tejże kwestii, to paszporty oraz paszporty tymczasowe unieważnia i odmawia wojewoda. Do niego wpływają wnioski paszportowe i wnioski w sprawie wyrobienia paszportu tymczasowego. Wojewoda ma w tym zakresie najszersze możliwości. Podobnie uprawniony jest także organ w postaci konsula a także minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych.