Dowód osobisty

Dowód osobisty jest to dokument, WINDMAR – Okna Pomorza który ma na celu koła łańcuchowe potwierdzenie naszej tożsamości. Potwierdza akurat w przypadku Polski obywatelstwo polskie.