Dowód osobisty

Dowód osobisty jest to dokument, który ma na celu potwierdzenie naszej tożsamości. Potwierdza akurat w przypadku Polski obywatelstwo polskie.