Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

Spośród rozlicznych typów ubezpieczeń ważne są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które działają w sytuacji, kiedy osoba ubezpieczona wyrządzi wynajmowane mieszkanie w łodzi komuś szkodę i wtedy musi ową szkodę naprawić.