Paszport

Czym jest paszport? To rodzaj dokumentu, który wydawany jest przez określony organ krajowy i ma na celu uzyskiwanie ortodonta sopot pozwoleń na przekraczanie granic państwowych. W niektórych krajach dodatkowo konieczne są także poza samym paszportem wizy wjazdowe.