Dokumenty

Ze względu na rozmaite czynniki, można mówić o charakterystycznym podziale dokumentów, jakie są dzisiaj obecne. Wyróżnia się na przykład parametr podziału taki jak sposób sporządzenia dokumentów dziś występujących. I tak, na tej podstawie, http://www.domy-balik.pl/ mówi się o dokumentach nie piśmienniczych takich jak mapy, plany, dzieła sztuki czy fotografie jak również piśmienniczych czyli druki rozmaitego typu, książki, czasopisma, rękopisy. Jeszcze czymś innym poza kategorią wyżej wspomnianych dokumentów https://kociewie24.pl/ piśmienniczych i nie piśmienniczych a więc wizualnych są dokumenty audialne a więc taśmy czy płyty dźwiękowe a także audiowizualne czyli na przykład filmy i nagrania. Biorąc pod uwagę natomiast wspólne odniesienia wydziela się dokumenty takie jak pierwotne a więc forma, jaką zaprezentował im autor, wtórne czyli duplikaty i kopie, odpisy – materiały odwzorowane, pochodne a więc przedstawiające informacje o pierwotnym dokumencie i jego zawartości.