Rodzaje dokumentów

Można na chwilę obecną wydzielić szereg rozlicznych kategorii dokumentów. Do najpopularniejszych rodzajów zalicza się dokumentację geodezyjno-kartograficzną, audiowizualną, elektroniczną, techniczną oraz aktową. Do tego dochodzą też dokumenty tożsamości takie jak legitymacje – w tym szkolne, studenckie, rencisty i emeryta, a także paszporty czy dowody osobiste.