Ubezpieczenia

Rodzaje ubezpieczeń społecznych

Ze względu na rozliczne rodzaje czynników można mówić krem do tatuażu w zakresie ubezpieczenia społecznego o wyszczególnieniu kilku podstawowych rodzajów tego świadczenia. I tak za najistotniejsze uznać należy ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenie rentowe.