Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne jest to forma świadczenia, która jest regulowana na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 27 lutego 1997 roku.