Wiza na granicy

www.fizjosport.krakow.pl/rehabilitacja_ortopedyczna.htmlWiza na granicy
Na granicy wydawana jest specyficzna wiza, która obejmuje lądowe przejścia graniczne bądź port lotniczy innego kraju. Jest to dokument, który uprawnia do wjazdu do danego państwa z terenów innego obszaru. Cechą wyróżniającą ten typ dokumentów okazuje się zwłaszcza wygoda. Nie jest wymagane wcześniejsze jechanie do ambasady czy konsulatu. parapety wewnętrzneMożemy po prostu ubiegać się o daną wizę w sposób w pełni komfortowy. Wiza jest wydawana automatycznie, od ręki, bezpośrednio, ale wiąże się z koniecznością uiszczenia stosownych opłat.