Historia paszportów

Paszport Stanów Zjednoczonych

Paszporty w dzisiejszym rozumieniu były znane już lata temu. Wprowadzili je zgodnie z historią Rzymianie. Po co im było trzeba tego rodzaju dokumentów stulecia temu? Otóż poprzez wprowadzenie paszportów tu charakteryzowanych realne stało się zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w dzianiny drukowane sklep internetowy zakresie przepływu towarów. Wieki nie obowiązywały paszporty jako dokumenty przejazdowe między państwami. Wyjątkiem było natomiast od przełomy osiemnastego i dziewiętnastego stulecia Imperium Rosyjskie oraz imperium osmańskie. Jeżeli chodzi natomiast o pierwsze formy dokumentów paszportowych na wzór współczesnej dokumentacji, to mowa o początkach dziewiętnastego wieku – wtedy zaczęły się one pojawiać. Powszechne paszporty zostały po raz pierwszy wprowadzone natomiast we Francji w 1867 roku, w Imperium Brytyjskim zaczęły obowiązywać od roku 1873, z kolei w USA od 1889 roku a we Włoszech od 1873 roku.
Wiele regulacji dotyczących prawa paszportowo-celnego zostało natomiast na terenie kontynentu europejskiego zasadniczo uległo zmianie na skutek I wojny światowej.

Zobacz stronę autora: ile kosztuje oc samochodu