Paszport Stanów Zjednoczonych
Paszporty w dzisiejszym rozumieniu były znane już lata temu. Wprowadzili je zgodnie z historią Rzymianie. Po co im było trzeba tego rodzaju dokumentów stulecia temu? Otóż poprzez wprowadzenie paszportów tu charakteryzowanych realne stało się zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie przepływu towarów. Wieki nie obowiązywały paszporty jako dokumenty przejazdowe między państwami. Wyjątkiem było natomiast od przełomy […]
Grafika przedstawia dokument
Legitymacja studencka jest to specyficzny rodzaj dokumentu przeznaczony tylko dla pewnej grupy młodzieży będącej studentami. Żacy otrzymują status studenta a wraz z nim za symbolicznych kilka złotych zobowiązani są wyrobić sobie legitymację. Ustalone są odgórne ceny związane z kosztami wyrobienia legitymacji szkolnej. I tak w przypadku standardowej legitymacji obowiązuje oplata wynosząca równo pięć złotych. Przy […]
Paszport USA
W niektórych sytuacjach może dojść do niewydania danej osobie paszportu. Wynika to z sytuacji, gdy przeciwko określonej osobie jest prowadzone postępowanie w sprawie karnej bądź cywilnej czy też skarbowej. Istotne jest też to, że Prokurator Generalny w sprawie osoby ubiegającej się o paszport wydał wniosek co do osoby ściganej za przestępstwa skarbowe. Odmawia się wydania […]
Ikonka przedstawia teczkę z dokumentami
Istnieje coś takiego w aspekcie formalności związanych z wizami, jak przesiedzenie wizy. Jest to takowa sytuacja, w trakcie której osoba przebywają na terenie danego kraju siedzi w nim dłużej niż powinna czy niż jest do tego uprawniona poprzez wizę. Jest to z reguły czas przekraczający maksymalny okres pobytu w konkretnym państwie. Za to oczywiście grożą […]
Notes i smartfon
Nasze państwo należy do strefy Schengen od końca grudnia 2007 roku. Poprzez włączenie do strefy możliwe stało się całkowite zniesienie wszelkiego typu kontroli związanych z przemieszczaniem się z granic Polski na rozmaite kraje Unii Europejskiej i odwrotnie. Ogólnie od momentu wejścia Polski do wspomnianej strefy Schengen cudzoziemcy państw, które nie należą do wspólnoty unijnej oraz […]