Odmowa wydania paszportu

Paszport USA

W niektórych sytuacjach może dojść do niewydania danej osobie paszportu. Wynika to z sytuacji, gdy przeciwko określonej osobie jest prowadzone postępowanie w sprawie karnej bądź cywilnej czy też skarbowej. Istotne jest też to, że Prokurator Generalny w sprawie osoby ubiegającej się o paszport wydał wniosek co do osoby ściganej za przestępstwa skarbowe.
Odmawia się wydania charakteryzowanego tu paszportu administrowanie nieruchomościami Poznań także wówczas, gdy ten, kto się stara uzyskać paszport nie wykonał obowiązku ustawowego. Nie ma co na tenże dokument liczyć także osoba skazana prawomocnym wyrokiem oraz na czas nie dłuższy niż dwanaście miesięcy. Dochodzi w niektórych sytuacjach również do unieważnienia paszportu, co następuje na skutek utraty obywatelstwa polskiego. Wtedy składający wniosek o paszport odmowę otrzymuje w formie decyzji.