Wizy Schengen

Notes i smartfon

Nasze państwo należy do strefy Schengen od końca grudnia 2007 roku. Poprzez włączenie do strefy możliwe stało się całkowite zniesienie wszelkiego typu kontroli związanych z przemieszczaniem się z granic drzwiami wewnętrznymi z Gdynią Polski na rozmaite kraje Unii Europejskiej i odwrotnie. Ogólnie od momentu wejścia Polski do wspomnianej strefy Schengen cudzoziemcy państw, które nie należą do wspólnoty unijnej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą odwiedzać wszelkie kraje strefy Schengen, w tym także Polskę, ale ubiegając się w tym celu o wizę Schengen.
Wizy te są dokumentami, jakie wydaje się przez polskie oraz zagraniczne konsulaty oraz ambasady. Jest to wiza mająca dwojaki charakter, w zależności od jej rodzaju – wizy wielokrotnego wjazdu bądź jednorazowe.

Zobacz stronę autora: http://www.sarnowski.info.pl/