Wyjazd do Rosji a pandemia

Rodowity Rosjanin

Trwająca od marca epidemia koronawirusa uznana została za epidemię, co w znaczącym stopniu wpłynęło przede wszystkim na to, w jaki sposób zaczęto podchodzić do realizacji podróży zagranicznych. Mowa tu zwłaszcza o przyjmowaniu cudzoziemców do kraju, w granicę obczyzny oraz podejmowaniu przez nich pracy. Światowa Organizacja Zdrowia określiła trwającą epidemię jako pandemię, dlatego też doszło do sytuacji kiedy wjazdy do innych państw zostały mocno ograniczone. Tak jest w zasadzie wszędzie, na wszelkich kontynentach, niemniej jednak w niniejszym poradniku zajmiemy się przybliżeniem po krótce sytuacji panującej w Rosji. Jak to jest z chęcią podjęcia się tam zatrudnienia i legalnego wjazdu? Do Rosji zawsze obowiązywały wizy, jak to ma się na dziś dzień, w dobie pandemii.
Sobór Zwiastowania w Moskwie
Biorąc pod uwagę aktualny stan dotyczący sytuacji epidemiologicznej COVID-19 a co za tym idzie zwiększające się ryzyko zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, Ministerstwo Spraw Zagranicznych nawołuje do tego, by Polacy unikali jeżeli tok możliwe, zbędnych podróży, bowiem w ten sposób realne jest minimalizowanie ryzyka związanego z rozpowszechnianiem się wirusa. Niemniej jednak, druga sprawa związana z podróżami nawet do sąsiednich krajów typu omawiana tu Rosja, zawsze możliwe jest wystąpienie wielorakich problemów z bezpiecznym i przede wszystkim terminowym powrotem do kraju. W szczególności łączy się to z rozmaitymi ograniczeniami, jakie na bieżąco, bardzo dynamicznie wprowadzane są zwłaszcza ze znaczącymi ograniczeniami w ruchu lotniczym. Co więcej, problematyczne jest też to, że wiele krajów, w tym także Rosja, wprowadziło obowiązek przechodzenia przymusowej kwarantanny. Mowa także o samoizolacji, czy też przebadaniu się w kierunku brakuj bezobjawowego koronawirusa.
Autor artykułu: