Legitymacja studencka

gumy czarneLegitymacja studencka jest to specyficzny rodzaj dokumentu przeznaczony tylko dla pewnej grupy młodzieży będącej studentami. Żacy otrzymują status studenta a wraz z nim za symbolicznych kilka złotych zobowiązani są wyrobić sobie legitymację. Ustalone są odgórne ceny związane z kosztami wyrobienia legitymacji szkolnej. I tak w przypadku standardowej legitymacji obowiązuje oplata wynosząca równo pięć złotych.https://www.metrum.poznan.pl/BODY_BALET,284.html
Przy elektronicznej legitymacji studenckiej kwota jest już wyższa i wynosi dokładnie 17 złotych.