Legitymacja studencka

Legitymacja studencka jest to specyficzny rodzaj dokumentu przeznaczony tylko dla pewnej grupy młodzieży będącej studentami. Żacy otrzymują status studenta a wraz z nim za symbolicznych kilka złotych zobowiązani są wyrobić sobie legitymację. Ustalone są odgórne ceny związane z kosztami wyrobienia legitymacji szkolnej. I tak w przypadku standardowej legitymacji obowiązuje oplata wynosząca równo pięć złotych.http://www.doradcapodatkowy-sobieraj.com/pakiet7-nadzor-podatkowo-ksiegowy.html
Przy elektronicznej legitymacji studenckiej kwota jest już wyższa i wynosi dokładnie 17 złotych.http://www.septica.pl/Incidin-Liquid-5-dm3-d51.htm?tab=description